Phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn quân năm 2021

Phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn quân năm 2021

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW

Quân khu 5 hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2021

Quân khu 5 hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2021photo

Tỉnh Hải Dương: Tổ chức thành công hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021

Tỉnh Hải Dương: Tổ chức thành công hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ năm 2021

Tổng kết thực hiện một số nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương

Tổng kết thực hiện một số nghị quyết của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương

Sơ kết công tác kỹ thuật toàn quân 6 tháng đầu năm 2021

Sơ kết công tác kỹ thuật toàn quân 6 tháng đầu năm 2021photo