Lũng Nặm, Cải Viên là 2 xã vùng cao, người dân chủ yếu là dân tộc Nùng và Mông. Năm 2022, Đồn Biên phòng Lũng Nặm đã tổ chức tuyên truyền, vận động 336 lần/1.700 lượt người dân tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới; 14 lần/945 lượt người dân phát quang đường biên, mốc giới.

Cán bộ, chiến sĩ của đồn đã triển khai hiệu quả các phong trào: "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới"; Hộ gia đình tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới", "Tổ tuần tra thanh niên", "Tổ phụ nữ giữ gìn đường biên, cột mốc biên giới", "Thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận"... qua đó khẳng định chủ trương đúng đắn góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh; khẳng định công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cả nước; đồng thời phải luôn dựa vào dân, lấy dân làm gốc, “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”; lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt; Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững biên giới quốc gia...

Dưới đây là một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Nặm cùng nhân dân và các lực lượng trên địa bàn tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Nặm cùng các lực lượng và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia tuần tra biên giới, góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh. 

leftcenterrightdel
 Đường biên giới từ Mốc 700 đến Mốc 702.
leftcenterrightdel
 Một đoạn hàng rào biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.
leftcenterrightdel
 Thiếu tá Nông Văn Hoàn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Lũng Nặm hướng dẫn bảo vệ cột mốc 699.
leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ thực hiện tô sơn đỏ khi những nét sơn trên cột mốc không được rõ nét trước mưa nắng của thời tiết. 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Bộ đội Biên phòng.

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Nặm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới.

HỒNG PHÚC (thực hiện)