Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng khoa học, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các tướng lĩnh, nhà khoa học thành viên Hội đồng; đại biểu Viện Chiến lược Quốc phòng, Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng).

Sau khi nghe Ban chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức triển khai thực hiện và kết quả nghiên cứu của đề tài, Hội đồng kết luận, đề tài là công trình khoa học giàu tính thực tiễn, có hàm lượng khoa học cao, có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nội dung: Tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận về quốc phòng, quân sự, an ninh, nghệ thuật quân sự, nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội trong tình hình mới; nâng cao năng lực dự báo chiến lược, giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Nội dung đề tài đã phân tích, làm rõ các luận cứ khoa học, làm cơ sở dự báo các tình huống quốc phòng có thể xảy ra trên hướng chiến lược; nghiên cứu, đề xuất mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo và đối sách, biện pháp của Việt Nam nhằm phòng ngừa, không để xảy ra các tình huống quốc phòng và đối phó có hiệu quả nếu xảy ra trên hướng chiến lược trọng điểm. Trong đó, đề tài đã phân tích, luận giải các đối sách trên từng lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, đối ngoại, quân sự…

leftcenterrightdel
Thượng tướng, PGS TS Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Quá trình tổ chức nghiên cứu, Viện Chiến lược Quốc phòng, Ban Chủ nhiệm đề tài đã huy động được trí tuệ, kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, các tướng lĩnh, các nhà khoa học có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy, quản lý ở các cấp và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để nâng cao chất lượng đề tài; đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chặt chẽ, công phu, nghiêm túc, thực hiện đầy đủ các nội dung trong từng sản phẩm, đúng quy trình, theo nhiệm vụ của đề tài đã xác định.

leftcenterrightdel

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Tài Đức, Phó trưởng phòng Khoa học Nghệ thuật Quân sự, Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng), Thư ký Hội đồng phát biểu tại hội nghị.

Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị lý luận và thực tiễn cao; là luận cứ khoa học giúp cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các quân khu, các khu vực phòng thủ, nhất là các tỉnh trên hướng chiến lược; lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành, chủ động chuẩn bị và xử lý thắng lợi các tình huống quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kết quả nghiên cứu của đề tài còn làm cơ sở cho nghiên cứu phát triển lý luận, nghệ thuật xây dựng tiềm lực quốc phòng, quân sự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biên soạn các tài liệu phục vụ công tác giáo dục, đào tạo tại các học viện, nhà trường Quân đội, vận dụng trong huấn luyện, diễn tập ở các đơn vị Quân đội và địa phương.

Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài đạt xuất sắc.

Tin, ảnh: LÊ HIẾU

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.