Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình; thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với LLVT; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh ngày càng được nâng cao...

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn khẳng định: Tỉnh Nghệ An có vị trí chiến lược về phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng, an ninh vì vậy tỉnh cần huy động mọi nguồn lực nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đảng bộ tỉnh Nghệ An cần thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò người đứng đầu tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế…

leftcenterrightdel
Tỉnh ủy Nghệ An trao Bằng khen tặng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8. 

Tại Hội nghị, Tỉnh ủy Nghệ An đã trao Bằng khen tặng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: HOA LÊ