Theo đó, đội ngũ cán bộ tập trung trò chuyện, trao đổi nắm tâm tư, hoàn cảnh chiến sĩ; phổ biến nội dung, chế độ nền nếp quy định trong ngày; hướng dẫn gấp xếp nội vụ vệ sinh, cách mang mặc, tác phong, xưng hô, chào hỏi. Cán bộ luôn sâu sát, quan tâm, chăm lo đến từng bữa ăn, giấc ngủ của chiến sĩ và hướng dẫn tham gia một số hoạt động tại đơn vị. Các chiến sĩ đều an tâm tư tưởng, phấn khởi, tự tin thực hiện khá tốt các nội dung, chế độ, quy định.

Dưới đây là một số hình ảnh ngày đầu trong quân ngũ của các chiến sĩ mới tại Sư đoàn 5.

leftcenterrightdel
Hội viên phụ nữ tiếp nước cho chiến sĩ ngày đầu nhập ngũ về đơn vị. 
leftcenterrightdel
 Cán bộ thăm hỏi, động viên chiến sĩ ngày đầu về đơn vị.
leftcenterrightdel
 Hướng dẫn chiến sĩ gấp xếp nội vụ.
leftcenterrightdel
Cán bộ hướng dẫn chiến sĩ sắp xếp vật chất trong ba lô. 
leftcenterrightdel
 Quán triệt, phổ biến quy định, truyền thống đơn vị cho chiến sĩ mới.
leftcenterrightdel
Hướng dẫn gấp xếp nội vụ cho chiến sĩ mới. 
leftcenterrightdel
Chiến sĩ mới tự tin thực hành gấp xếp nội vụ. 
leftcenterrightdel
Tham gia tăng gia sản xuất tại đơn vị. 

LÊ THUẬN (thực hiện)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.