Theo Trung tướng Trương Thiên Tô: Trong năm 2023, Học viện Chính trị đã dành sự quan tâm đúng mức, phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, động viên đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia cuộc thi và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. 

leftcenterrightdel

Trung tướng Trương Thiên Tô, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị phát biểu tại buổi phát động.  

Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 của Học viện đã thu hút được 100% cán bộ, học viên, nhân viên tham gia với 2.236 tác phẩm, ngoài ra còn có 65 tác phẩm của cán bộ, giảng viên Học viện tham gia thi theo đầu mối cấp ủy địa phương. Học viện đã trao giải cho 28 tác phẩm có chất lượng tốt và lựa chọn tham gia thi cấp toàn quân với 50 tác phẩm, toàn quốc với 43 tác phẩm gồm 4 thể loại báo, tạp chí, video, phát thanh. Kết quả, có 3 tác phẩm đoạt giải A, 4 giải B, 2 giải C, 6 giải khuyến khích cấp toàn quân; 1 tác phẩm đoạt giải khuyến khích cấp toàn quốc.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự buổi phát động cuộc thi.

Để Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024 của Học viện Chính trị được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, rộng khắp trong toàn Học viện, Trung tướng Trương Thiên Tô yêu cầu: Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị thường xuyên coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa, triển khai chặt chẽ, nghiêm túc kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; tổ chức cuộc thi trong Học viện một cách chủ động, sáng tạo và tham gia thi cấp toàn quân, toàn quốc đạt thành tích tốt; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng trong Học viện tham gia cuộc thi; cung cấp đầy đủ, kịp thời và định hướng sâu sát, cụ thể về nội dung, hình thức, thể lệ của Cuộc thi cho các đối tượng tham gia.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi phát động.

Bên cạnh đó, Trung tướng Trương Thiên Tô cho rằng, cần phát huy tốt vai trò của Ban Chỉ đạo 35, Cơ quan Chính trị trong chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai cuộc thi; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, phát huy tốt vai trò của đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học, các nhóm tác giả, tác giả có tiềm năng nghiên cứu để xây dựng các bài viết chuyên sâu, có giá trị lý luận, thực tiễn cao, lập luận sắc bén trong tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết; khen thưởng, động viên, cổ vũ kịp thời, thỏa đáng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong tham gia cuộc thi ở các cấp.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.