5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào TĐQT của Lữ đoàn đã phát triển mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến đồng đều, ngày càng vững chắc; tổ chức các hoạt động thi đua có trọng tâm, trọng điểm, hình thức phong phú, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng SSCĐ của đơn vị.

leftcenterrightdel

Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1, phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

5 năm liên tục từ năm 2019 đến năm 2023, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng, Quân khu tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; năm 2023 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Lữ đoàn có 26 tập thể, 183 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng, tôn vinh ở cấp Bộ Quốc phòng và Quân khu; có 65 tập thể và 537 điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng tôn vinh ở cấp Lữ đoàn.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 yêu cầu, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, hội đồng TĐKT đơn vị tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhất là Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 507 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409 trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân trong thực hiện Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024. 

Cùng với đó, phát triển Phong trào TĐQT cả bề rộng lẫn chiều sâu; xây dựng và nhân rộng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, trọng tâm là hướng mục tiêu thi đua vào nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng SSCĐ; phối hợp chặt chẽ Phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn trọng tâm là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để tạo sự lan tỏa trong đơn vị; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị kết nghĩa xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát thực tế.

Tại Đại hội, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 409 tặng giấy khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: GIANG NAM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.