leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự buổi khai mạc. 

Theo đó, trong thời gian qua, công tác giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang Thủ đô có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhận thức của cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị các cấp trong lực lượng vũ trang Thủ đô đủ về số lượng, ngày càng nâng lên về chất lượng; duy trì có nền nếp, chất lượng công tác tập huấn, hội giảng cán bộ hằng năm, chế độ thông qua giáo án, dự giảng hằng tuần; tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị các cấp với nhiều nội dung, biện pháp, hình thức thiết thực, trực tiếp nâng cao trình độ, năng lực và kỹ năng sư phạm cho đội ngũ cán bộ chính trị tại các cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại buổi khai mạc.

Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị lực lượng vũ trang Thủ đô năm 2023 được tổ chức nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị và công tác giảng dạy chính trị ở các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Thủ đô. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ chính trị các cấp được học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực, kỹ năng sư phạm trong giảng dạy chính trị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong thời gian tới. Tham gia hội thi có 44 thí sinh, là những người có kết quả cao, được lựa chọn từ 1.311 thí sinh tham gia hội thi cấp cơ sở và Cụm thi đua của Bộ tư lệnh.

leftcenterrightdel
Văn nghệ chào mừng hội thi. 
leftcenterrightdel
Các thí sinh thực hiện phần thi kiến thức. 

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà các tập thể, cá nhân đạt được trong hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp trực thuộc Bộ tư lệnh trong thời gian qua.

Để hội thi đạt đúng mục đích, yêu cầu đề ra, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm yêu cầu: Ban Tổ chức quán triệt nghiêm túc kế hoạch, quy chế hội thi; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, điều hành hội thi chặt chẽ, nghiêm túc. Ban Giám khảo làm việc công tâm, khách quan, khoa học; đánh giá, chấm điểm dân chủ, chính xác đối với từng thí sinh; tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh phát huy tốt nhất mọi ưu thế, khả năng trong hội thi. Các thí sinh cần nhận thức rõ tham gia hội thi vừa là trách nhiệm, cũng là cơ hội tốt để nâng cao trình độ, kỹ năng sư phạm, vì vậy, cần đoàn kết, khiêm tốn, học hỏi lẫn nhau, đề cao trách nhiệm, quyết tâm giành kết quả cao nhất trong hội thi.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH