Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam, những năm qua, BHXH Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tham mưu cho thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng và thu được nhiều kết quả tích cực.   

leftcenterrightdel
Mức hưởng BHYT đối với quân nhân và thân nhân quân nhân / qdnd.vn 

Kết quả rõ nét là việc tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT trong toàn quân được thực hiện có nền nếp, đi vào chiều sâu, thực chất; công tác thu, nộp BHXH, BHYT được tiến hành đúng quy định. Việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng được thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, chặt chẽ, kịp thời; quyền lợi về BHXH, BHYT của các đối tượng bảo đảm đầy đủ; hoạt động giám định, quản lý, giám sát, dự báo chi phí khám, chữa bệnh được duy trì nghiêm túc, đúng quy định; quỹ khám, chữa bệnh BHYT sử dụng đúng mục đích, có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

Đặc biệt, khi xảy ra đại dịch Covid-19, BHXH Bộ Quốc phòng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, như: Hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 1-10-2021 hơn 156 tỷ đồng; giảm mức đóng bảo hiểm đối với người sử dụng lao động (từ 1% xuống 0%) vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho các doanh nghiệp (từ ngày 1-10-2021 đến 30-9-2022) với số tiền hơn 43 tỷ đồng...

MẠNH HÙNG