5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) đã được Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 139 lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa mạnh mẽ, phát triển rộng khắp trên các mặt hoạt động của đơn vị. Đặc biệt, Phong trào TĐQT đã gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động và phong trào thi đua của các ngành, đoàn thể quần chúng, nhất là gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới... 

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Hiệu quả của phong trào thi đua đã trực tiếp góp phần xây dựng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nhân cách người quân nhân cách mạng; tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực của tổ chức chỉ huy và chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo nền tảng cơ sở chính trị - tinh thần vững chắc để phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn trong mọi tình huống, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự đại hội tham quan khu trưng bày.
leftcenterrightdel

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trị ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Lữ đoàn thông tin 139 đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn cần tiếp tục tổ chức giáo dục sâu sắc quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị; xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, biến nhận thức thành hành động tích cực, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện, khắc phục những nhận thức, động cơ thi đua lệch lạc; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị... Tập trung xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024 được tuyên dương, khen thưởng tại đại hội.

Tại đại hội, chỉ huy Lữ đoàn đã trao khen thưởng tặng 12 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào TĐQT giai đoạn 2019 - 2024.

 Tin, ảnh: XUÂN HUY - TRẦN HƯNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.