6 tháng đầu năm, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân đã quán triệt, triển khai đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch chỉ tiêu đề ra, nổi bật là: Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới; huấn luyện dự bị động viên; tham gia huấn luyện hiệp đồng Trường sa; thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình bảo đảm tốt yêu cầu, nhiệm vụ đề ra...

leftcenterrightdel
Thượng tá Nguyễn Trần Nam, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân phát biểu kết luận hội nghị.

Kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt khá, giỏi, trong đó có trên 60% đạt giỏi. Triển khai đồng bộ nhiều biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế năm 2023, đặc biệt đã quán triệt triển khai đầy đủ các nhiệm vụ; kiểm tra, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên. Làm tốt công tác hội thi, hội thao trong huấn luyện: Hội thi mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tham gia hội thao bắn súng quân dụng do Quân chủng tổ chức đạt giải nhì; sẵn sàng đăng cai và tham gia hội thao thể dục, thể thao cấp Quân chủng.

leftcenterrightdel

Kiểm tra huấn luyện ở Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân.

6 tháng cuối năm 2024, Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân xác định duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; trọng tâm là nhiệm vụ tác chiến bảo vệ biển, đảo; tăng cường luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu theo quy định. Hoàn thành tốt chương trình đào tạo tiểu đội trưởng công binh; tiếp tục thi công công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ. Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên; khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu. Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội. Bảo đảm tốt mọi mặt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, trực SSCĐ thường xuyên và tham gia diễn tập các cấp theo kế hoạch…

Tin, ảnh: XUÂN DŨNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.