leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Tàu 012-Lý Thái Tổ hoàn thành phần thi trực tuyến. 

Theo đó, trước giờ học tập công tác buổi sáng, mỗi cán bộ, chiến sĩ sử dụng điện thoại kết nối mạng truy cập vào đường link “baocaovien.vn” do Ban Tuyên giáo Trung ương thiết lập về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII trên trang thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên. Mỗi người dự thi trả lời 11 câu hỏi trắc nghiệm tuần 3 (từ ngày 11 đến 17-3) của Ban tổ chức trong thời gian không quá 10 phút.

Cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn đơn vị nắm vững những nội dung trọng tâm, cốt lõi; những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: LÊ NGỌC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.