Nội dung kiểm tra tập trung của Lữ đoàn 162 tập trung vào 5 tiêu chuẩn mới về xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; trong đó tập trung vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu mà chỉ huy lữ đoàn và cơ quan chức năng đã chỉ ra trong quá trình kiểm tra trước đó.

leftcenterrightdel
Trưởng đoàn kiểm tra quán triệt nội dung kiểm tra trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Qua kiểm tra nhận thấy hầu hết các tàu đã tổ chức quán triệt nhiệm vụ và triển khai xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các khâu đột phá, dứt điểm; quán triệt tiêu chí xây dựng tàu chính quy mẫu mực và triển khai đồng bộ, thống nhất, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

leftcenterrightdel
 Kiểm tra khoang hầm, vị trí chiến đấu.
 

Kết thúc kiểm tra đối với từng tàu, đoàn kiểm tra của Lữ đoàn 162 đã nhận xét, chấm điểm chính xác trên từng tiêu chuẩn; chỉ rõ điểm mạnh, yếu và yêu cầu chỉ huy các tàu nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục; qua đó làm cơ sở nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” trong thời gian tiếp theo.

Tin, ảnh: LÊ NGỌC