Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; Tổng cục Chính trị; Bộ Tổng Tham mưu; các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, cơ quan, đơn vị trong quân đội; các doanh nghiệp, các đơn vị đối tác; cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cơ quan, đoàn thể, học viện, nhà trường, đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên và bạn đọc gần xa... đã đến thăm, gửi điện - hoa chúc mừng Báo Quân đội nhân dân trong dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 / 21-6-2021).

Đây là tình cảm, niềm tin, sự động viên, khích lệ quý báu dành cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của Báo Quân đội nhân dân. Những người làm báo Báo Quân đội nhân dân nguyện nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân; xứng đáng là cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam.

ĐẢNG ỦY - BAN BIÊN TẬP BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN