leftcenterrightdel
Đại diện học viên tốt nghiệp tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng. 

Sau 3 tháng đào tạo, 99 học viên trong đó có 49 sĩ quan dự bị binh chủng hợp thành và 50 sĩ quan dự bị chính trị đã được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác Đảng, công tác chính trị, điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ, địa hình quân sự, những nội dung cơ bản về kỹ, chiến thuật binh chủng hợp thành, kỹ thuật bắn súng, chiến thuật các cấp... Bên cạnh đó, các học viên còn được cập nhật những kiến thức mới về đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng giúp nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm trong quá trình học tập tại nhà trường cũng như trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ sau khi về tại địa phương.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh trao quyết định phong quân hàm cho các học viên. 

Khóa học đã được thực hiện chu đáo, toàn diện. Các cơ quan, đơn vị tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra. Kết quả học tập chung của toàn khóa đạt loại khá, 100% học viên tốt nghiệp được phong quân hàm thiếu úy, trong đó có 89,91% đạt khá, giỏi. Ngoài ra, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã cho 2 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

leftcenterrightdel
 Trao bằng tốt nghiệp cho các học viên.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ tốt nghiệp, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó tư lệnh, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh yêu cầu các sĩ quan dự bị khi trở về địa phương, đơn vị, trên cơ sở hệ thống các nguyên tắc, lý luận và thực tiễn đã tích lũy trong quá trình học tập, công tác tại nhà trường, các học viên cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể ở từng địa bàn để đạt hiệu quả công tác cao nhất. Bên cạnh đó, cần phải tiếp tục học tập, củng cố, nâng cao kiến thức đã được trang bị, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương.

Tin, ảnh: TRỊNH HỮU TÂN