Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì hội thảo; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự hội thảo.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phan Xuân Thủy phát biểu tại hội thảo.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo nhằm khẳng định, làm rõ hơn tầm quan trọng, sự cần thiết, ý nghĩa bền vững, vai trò của nhân dân trong lịch sử dựng nước và giữ nước; sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kế thừa truyền thống của ông cha về giữ vững lòng dân và xây dựng “thế trận lòng dân” trong dựng nước, giữ nước; đúc rút những bài học kinh nghiệm, góp phần bổ sung, phát triển lý luận về lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược trong vận động nhân dân tham gia bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đã làm rõ vai trò, vị trí của nhân dân, sức mạnh của lòng dân, “thế trận lòng dân” trong quá trình dựng nước và giữ nước, khẳng định những đóng góp của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung cũng như trong bảo vệ Tổ quốc nói riêng; việc xây dựng, phát huy “thế trận lòng dân” của các lực lượng, công an các đơn vị, địa phương trên từng lĩnh vực công tác và thực tiễn chiến đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ, từ đó đề ra yêu cầu, nhiệm vụ đối với mỗi lực lượng.

Các đại biểu đã phân tích những yếu tố khách quan, chủ quan tác động đến việc giữ vững lòng dân và xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay; khẳng định những kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm về giữ vững lòng dân, xây dựng và giữ vững “thế trận lòng dân” trong bảo vệ Tổ quốc - Từ lịch sử đến hiện tại.

Hội thảo đã thống nhất khẳng định quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành đối với việc kế thừa, giữ vững lòng dân, “thế trận lòng dân” trong lịch sử dân tộc, từ đó xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; các đại biểu đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp giữ vững lòng dân và xây dựng “thế trận lòng dân” để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phan Xuân Thủy đánh giá: “Mỗi tham luận là một công trình khoa học độc lập, đi sâu nghiên cứu theo từng vấn đề cụ thể nhưng tựu trung lại đã đề cập một cách toàn diện, phong phú, làm sáng tỏ, đầy đủ và sâu sắc các vấn đề xoay quanh chủ đề hội thảo”.

Tin, ảnh: TUẤN NAM

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.