Hai đơn vị sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc thu nhận, trao đổi thông tin và hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn; báo cáo kịp thời tới cấp có thẩm quyền khi xét thấy tình huống vượt quá khả năng của các bên; thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” trong hoạt động phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên vùng biển đảm nhiệm.

leftcenterrightdel

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tại buổi ký kết phối hợp. 

Khi có tai nạn, sự cố xảy ra, các bên phải thông báo kịp thời cho nhau biết để cùng thống nhất kế hoạch sử dụng phương tiện, lực lượng và phối hợp xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và khả năng của mỗi bên. Trong tình huống khẩn cấp nguy hiểm đến tính mạng người bị nạn, hai bên có thể trao đổi trực tiếp bằng điện thoại, sau đó gửi văn bản.

Hằng năm xây dựng kế hoạch phối hợp huấn luyện, diễn tập nhằm nâng cao công tác chuyên môn; phối hợp tuyên truyền cho ngư dân, các chủ tàu và người đi biển nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn sinh mạng, phương tiện trong các hoạt động hàng hải và các hoạt động khác diễn ra trên biển…

leftcenterrightdel
Đại diện 2 đơn vị ký kết phối hợp. 

Những năm qua, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã xác định rõ vị trí, nhiệm vụ của mỗi bên trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm tìm kiếm, cứu nạn trên biển; duy trì nghiêm chế độ trực thông tin; luyện tập các phương án tìm kiếm, cứu nạn; làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, máy móc, trang thiết bị… phục vụ công tác tìm kiếm, cứu nạn, đảm bảo sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. 

Tin, ảnh: ĐỨC ĐỊNH