Đoàn công tác tiến hành lấy ý kiến qua phiếu khảo sát; đối thoại dân chủ về hiệu quả thực hiện QCDCCS với cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) của Đoàn; kiểm tra kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, quản lý, điều hành của người chỉ huy và thông qua hoạt động của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác kết luận sơ bộ kết quả kiểm tra. 

Đoàn công tác đánh giá: Đảng ủy Đoàn KT-QP 326 và các chi, đảng bộ trực thuộc đã quán triệt, triển khai đầy đủ các nội dung về xây dựng và thực hiện QCDCCS. Tập thể, chỉ huy và cán bộ chủ trì các cấp nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDCCD đúng quy định. Các hoạt động dân chủ trong lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, công tác quản lý, điều hành của người chỉ huy và quyền dân chủ của quân nhân được phát huy; nội bộ đoàn kết, luôn nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Các thành viên trong đoàn kiểm tra đã trao đổi, phân tích và chỉ rõ những điểm còn hạn chế, nội dung bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ, trong sinh hoạt, công tác trên các mặt thực hiện dân chủ; đồng thời định hướng một số nội dung giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Đoàn KT-QP 326 cần tiếp tục quán triệt và thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo biểu dương tinh thần, trách nhiệm của Đoàn trong công tác chuẩn bị, phục vụ kiểm tra. Bảo đảm tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ huy. Thực hiện tốt dân chủ trên các mặt công tác. Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Đồng chí lưu ý, thời gian tới, đối với Đoàn, thực hiện tốt “7 dám”, tiếp thu, khắc phục nhanh chóng các hạn chế đoàn kiểm tra đã chỉ ra…

Tin, ảnh: TRỌNG HÙNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.