leftcenterrightdel
Cán bộ, nhân viên các đơn vị dự khai mạc. 

Trong thời gian 2 ngày, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tập trung kiểm tra các nội dung: Duyệt đội ngũ trong hành tiến; thực hiện động tác Điều lệnh đội ngũ đơn vị; nhận thức từng người về Điều lệnh quản lý bộ đội, các văn bản xây dựng chính quy; động tác Điều lệnh đội ngũ Nghi lễ…

leftcenterrightdel
Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị kiểm tra duyệt đội ngũ các đơn vị tại khai mạc. 
leftcenterrightdel
Kiểm tra duyệt đội ngũ trong hành tiến. 

Phát biểu khai mạc, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tá Nguyễn Văn Đại, Phó cục trưởng Cục Hậu cần, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, huấn luyện Điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có vai trò quan trọng trong xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, mẫu mực về Điều lệnh. Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, rèn luyện, phương pháp tác phong chỉ huy, động tác điều lệnh của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân, qua đó rút kinh nghiệm, có biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, chấp hành Điều lệnh của cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Kiểm tra Điều lệnh đối ngũ đơn vị. 

 

leftcenterrightdel
Kiểm tra động tác chào của đơn vị. 

 

leftcenterrightdel
Kiểm tra lễ tiết tác phong quân nhân. 

 Vì vậy, các đồng chí trong Ban tổ chức, Ban giám khảo phải đề cao trách nhiệm tổ chức, điều hành kiểm tra đúng kế hoạch, quy chế, đánh giá khách quan, công tâm, chính xác, đúng thực chất kết quả của từng tập thể, cá nhân. Đối với các cơ quan, đơn vị, từng cá nhân tham gia kiểm tra phải quán triệt tốt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu kiểm tra, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy chế, bình tĩnh, tự tin, quyết tâm giành kết quả cao nhất, an toàn; vận dụng tốt vào học tập, công tác, sinh hoạt, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy mẫu mực.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN