leftcenterrightdel

Kiểm tra kỹ thuật tại các trận địa của Lữ đoàn Phòng không 77 (Quân khu 7). 

leftcenterrightdel
Kiểm tra vũ khí trong tủ súng. 

Qua kiểm tra thực tiễn và nghe Chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 77 báo cáo, đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện công tác quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật của Lữ đoàn thời gian qua. Công tác quản lý trang bị kỹ thuật được đơn vị kiểm tra thường xuyên, đủ số lượng, chất lượng tốt, trang thiết bị đồng bộ, bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Hệ thống sổ sách, đăng ký, quản lý thống kê, chế độ kiểm kê, kiểm nghiệm được Lữ đoàn thực hiện đúng quy định và luôn duy trì nghiêm túc các quy tắc an toàn trong quản lý; sử dụng vũ khí trang bị, thực hiện tốt khâu kiểm tra kỹ thuật trang bị phương tiện trước, trong và sau khi sử dụng.

leftcenterrightdel
Đoàn kiểm tra làm việc với lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn. 

Đoàn công tác yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần thường xuyên giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm giữ gìn, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, coi trọng công tác bảo đảm an toàn, nhất là hệ thống nhà kho. Cán bộ, chiến sĩ không ngừng nâng cao trình độ quản lý, sử dụng vũ khí trang bị, bảo đảm khả năng sẵn sàng cơ động của các loại vũ khí trang bị trong mọi tình huống.

Tin, ảnh: ĐINH HOÀNG