Tại Trung đoàn 841, đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã tiến hành kiểm tra hệ thống sổ sách, văn kiện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), công tác huấn luyện, tình hình chấp hành kỷ luật, công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, các phương án sẵn sàng chiến đấu và nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Qua kiểm tra, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân biểu dương Trung đoàn 841 đã duy trì tốt nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu. Nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 về nhiệm vụ SSCĐ, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy bảo đảm tốt.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì kiểm tra. 


leftcenterrightdel
Đoàn kiểm tra kiểm tra vũ khí, vật chất SSCĐ của bộ đội. 

Đồng chí Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu, Đảng ủy, Bộ CHQS Hà Tĩnh nói chung, Trung đoàn 841 nói riêng quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm các chế độ trực; bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật, sẵn sàng cơ động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Duy trì nghiêm chế độ huấn luyện cho các đối tượng đúng nội dung, chương trình kế hoạch đề ra; tổ chức học bù, học vét đầy đủ các khoa mục cho bộ đội. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; phối hợp với các đơn vị, lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn và bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ của đơn vị.

Tin, ảnh: NGỌC THẮNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.