Theo báo cáo tổng kết, năm 2022, công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của các cơ quan trong khối thi đua 4, Cơ quan Tổng cục Chính trị triển khai tích cực, chủ động, toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực hoạt động với nhiều nội dung, phương pháp, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả; gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng… tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, trọng tâm là xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel

 Quang cảnh Hội nghị Khối thi đua 4, Cơ quan Tổng cục Chính trị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng 2022.


 

Tại hội nghị, các đại biểu trình bày tham luận thống nhất, hoạt động của các cơ quan trong khối thi đua có sự gắn kết, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả. Công tác khen thưởng được triển khai kịp thời, đúng quy trình, dân chủ, công khai. Đảng ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua 4, Cơ quan Tổng cục Chính trị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng chặt chẽ đồng bộ, sát yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt các nội dung chỉ tiêu thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng” gắn với tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khắc phục được những hạn chế, khâu yếu, mặt yếu, góp phần quan trọng tạo chuyển biến trong thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Các đại biểu Khối thi đua 4, Cơ quan Tổng cục Chính trị tham dự hội nghị chứng kiến bàn giao Khối trưởng từ Nhà Xuất bản QĐND sang Thư viện Quân đội.

Điển hình như: Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội, Tạp chí văn nghệ Quân đội luôn bám sát các sự kiện chính trị trong nước, quốc tế, tuyên truyền kịp thời hoạt động đối nội, đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, quân đội, duy trì nền nếp chất lượng chuyên trang, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia; đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình”, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"... được bạn đọc đánh giá cao; Nhà xuất bản Quân đội nhân dân quán triệt, duy trì thực hiện nghiêm Luật Xuất bản, quy chế quy trình xuất bản... đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xuất bản của cơ quan, đơn vị và bạn đọc; Thư viện Quân đội bảo đảm tốt công tác bổ sung sách tập trung, giữ vững định hướng chính trị, bảo đảm đủ tiêu chuẩn sách cho bộ đội...

Năm 2023, Khối thi đua 4, Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tập trung đẩy mạnh thi đua xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ