leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Theo báo cáo tại hội nghị cho thấy: Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của Khối thi đua 4 đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tích cực, có hiệu quả; tập trung đột phá vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm của từng cơ quan, đơn vị, phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Hồng Hải, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại hội nghị. 

Phong trào Thi đua Quyết thắng của các cơ quan, đơn vị diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào của các cấp, các ngành; tập trung vào đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện tốt “Ba đột phá” theo Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Thông qua các phong trào thi đua trực tiếp góp phần xây dựng Đảng bộ TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Trung tá Đỗ Phương Linh, Phó giám đốc Thư viện Quân đội chủ trì hội nghị.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng đẩy mạnh việc xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, nhất là điển hình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ mới, khó, đột xuất. Công tác khen thưởng được triển khai chủ động, kịp thời, đúng quy trình, dân chủ, công khai; chú trọng khen thưởng những tập thể nhỏ, cá nhân ở cơ sở trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ; động viên, tôn vinh những nhân tố mới, khen thưởng thành tích xuất sắc, đột xuất, góp phần cổ vũ, động viên khích lệ các tập thể, cá nhân phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị. 

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị cơ bản thống nhất cao với báo cáo trung tâm được trình bày, đồng thời cũng nêu ý kiến về một số vấn đề cần xem xét, sửa đổi.

Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị Khối thi đua 4 tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023; thúc đẩy sự gắn kết, phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, hiệu quả giữa trong việc tổ chức các hoạt động. Tập trung vào một số nội dung như: Thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023; đẩy mạnh thi đua xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; xây dựng Đảng bộ các cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đẩy mạnh thực hiện kế hoạch xây dựng, nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025; tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định…

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH