Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực, Phó bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần dự và phát biểu chỉ đạo.

5 năm qua, trong nghị quyết thường kỳ của Đảng ủy Kho 190 và các chi bộ luôn đánh giá và đề cập đúng mức đối với công tác thi đua khen thưởng. Các cơ quan, đơn vị kịp thời cụ thể hóa nghị quyết bằng các kế hoạch công tác với nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, sát đặc điểm, nhiệm vụ.

Hằng năm, các mục tiêu thi đua của đơn vị được cụ thể hóa và lồng ghép với các cuộc vận động, hướng vào nhiệm vụ chính trị trung tâm là bảo quản, tiếp nhận, cấp phát, vận chuyển xăng dầu, phương tiện kỹ thuật, vật tư xăng dầu cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và sẵn sàng chiến đấu; tạo động lực thúc đẩy Phong trào Thi đua Quyết thắng phát triển sâu rộng, bền vững, qua đó góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực, Cục trưởng Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần phát biểu chỉ đạo Đại hội. 
leftcenterrightdel
Quang cảnh Đại hội Thi đua Quyết thắng Kho 190, giai đoạn 2019-2024. 

Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Kho 190 luôn kịp thời định hướng, thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động cho bộ đội; giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong tập thể, cá nhân, tạo sự ổn định vững chắc trong từng cơ quan, đơn vị. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm có 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 20% đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu. Sức lan tỏa của Phong trào Thi đua Quyết thắng đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hơn 5 năm qua, công tác bảo quản, tiếp nhận, cấp phát, vận chuyển xăng dầu, phương tiện kỹ thuật, vật tư xăng dầu cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất và sẵn sàng chiến đấu luôn thành tốt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch được giao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Phát biểu chỉ đạo, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Cục Xăng dầu, Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực, Cục trưởng Cục Xăng dầu ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Kho 190 đã đạt được trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

leftcenterrightdel
Các điển hình tiên tiến Kho 190, Cục Xăng dầu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội. 
leftcenterrightdel
Chỉ huy Kho 190 trao thường tặng các điển hình tiên tiến. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp Kho 190 phải thực sự gương mẫu, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm. Quá trình tổ chức thi đua, phải biết lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua cụ thể, tạo thành sức mạnh tổng hợp; hình thức thi đua phải đa dạng, phong phú, sát thực tế nhiệm vụ; tránh bệnh hình thức trong hoạt động thi đua.

Đặc biệt, cần thường xuyên chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng; bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng. Chú trọng khen thưởng các nhân tố, điển hình mới; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở nơi khó khăn, gian khổ; coi trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, kịp thời động viên, nêu gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong toàn đơn vị...

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.