leftcenterrightdel
Toàn cảnh đại hội. 

5 năm qua, Cấp ủy, chỉ huy Kho 661 đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện tốt Luật Thi đua khen thưởng, các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần và Cục xăng dầu về công tác thi đua khen thưởng; qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp về công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng. 

Điểm nổi bật của phong trào thi đua khen thưởng Kho 661 giai đoạn 2019-2024 là đã khắc phục được khâu yếu, mặt yếu của giai đoạn trước, tập trung làm tốt các khâu đột phá; hoàn thành tốt công tác bảo đảm xăng dầu, phương tiện kỹ thuật - vật tư xăng dầu cho sẵn sàng chiến đấu và dự trữ quốc gia cho quốc phòng đủ về số lượng, tốt về chất lượng, an toàn tuyệt đối, hao hụt dưới mức quy định.

Phong trào thi đua khen thưởng đã trực tiếp góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua phong trào đã nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo…

leftcenterrightdel
Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham quan mô hình sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại Đại hội.  

Với những thành tích đã đạt được, Kho 661 nhiều năm liền được thủ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng Tổng cục Hậu cần tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng, danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, cùng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp và hàng trăm tập thể, cá nhân được lãnh đạo, chỉ huy các cấp khen thưởng.

leftcenterrightdel
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội. 

Đại hội xác định một số nội dung, chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn tiếp theo: Thường xuyên củng cố, kiện toàn, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ. Phấn đấu 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% tổ chức quần chúng đạt vững mạnh, hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Gắn Phong trào Thi đua Quyết thắng với các phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” và Cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”… bảo đảm cho Phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua khen thưởng của Kho 661 toàn diện và có chiều sâu, thực sự trở thành đòn bẩy thực hiện nhiệm vụ bảo đảm xăng dầu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đặc biệt, chú trọng công tác thi đua với công tác khen thưởng; làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tích cực bồi dưỡng, phát hiện và xây dựng những nhân tố mới có sức lan tỏa sâu rộng…

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.