Dự và chủ trì hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự có Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Bá Dương, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Thạc sĩ Trần Thị Minh Thu, Chánh văn phòng Hội đồng Lý luận Trung ương, các đồng chí thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp, Thiếu tướng Đỗ Đinh Thanh, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp...

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Văn Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Đức nhấn mạnh, hội nghị nhằm cung cấp những cơ sở khoa học để biên soạn chuyên đề “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh, gọn, mạnh và những vấn đề đặt ra hiện nay”, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

leftcenterrightdel

 Hội nghị thảo luận về các nội dung nhằm xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về các nội dung: Đánh giá thực trạng về nhận thức, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ và những vấn đề đặt ra hiện nay trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị tinh gọn, mạnh; tiến hành công tác giáo dục đào tạo của Binh chủng đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; Công tác xây dựng khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh và những vấn đề đặt ra hiện nay; Công tác bảo đảm hậu cần của cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh hiện nay; về xây dựng củng cố tổ chức biên chế; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ của cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn mạnh hiện nay; công tác đối ngoại quốc phòng của cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh và những vấn đề đặt ra hiện nay; thực trạng về yếu tố con người của cơ quan, đơn vị đáp ứng lộ trình xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh và những vấn đề đặt ra hiện nay; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh; giải quyết mối quan hệ quân dân của cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh hiện nay.

Tin, ảnh: MAI LAN-XUÂN THỦY