Dự kiến trong thời gian gần 1 tháng huấn luyện, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức cả lý thuyết và thực hành. Trong đó huấn luyện lý thuyết tập trung vào một số nội dung như: Quy tắc an toàn; công tác chiến đấu, đội ngũ chiến thuật; quy tắc bắn; khẩu lệnh hiệp đồng kíp chiến đấu…

leftcenterrightdel
Quang cảnh lễ khai mạc. 

Đối với huấn luyện thực hành, đội ngũ giáo viên sẽ huấn luyện các thao tác khai thác, sử dụng và công tác kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng khí tài mới. Kết quả của lớp huấn luyện chính là cơ sở quan trọng để cán bộ, chiến sĩ có đủ trình độ khai thác, sử dụng vũ khí, khí tài, trang bị mới, góp phần nâng cao chất lượng SSCĐ trong thời gian tới.

Tin, ảnh: XUÂN SANG