leftcenterrightdel

Toàn cảnh khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Đây là cuộc diễn tập có quy mô 1 bên 2 cấp, với 3 giai đoạn, đó là: Chuyển LLVT vào trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ. Đặc biệt, trong phần diễn tập vận hành cơ chế, có nhiều nội dung sẽ được tổ chức, thực hiện tại khu căn cứ chiến đấu mô phỏng, với các công trình, hạng mục được xây dựng ngầm trong lòng đất, rất sát với tình hình thực tế khi địa phương chuyển vào các trạng thái quốc phòng.

leftcenterrightdel

Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo. 

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 khẳng định: “Công tác xây dựng và hoạt động KVPT là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, được chuẩn bị ngay từ thời bình. Cuộc diễn tập nhằm góp phần tăng cường sức mạnh cho KVPT và khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam; nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên, nhân dân và LLVT trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân; nâng cao một bước về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng và vai trò làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể.

leftcenterrightdel

 Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 và các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập tham dự khai mạc diễn tập. 

Cuộc diễn tập lần này là bước kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng của cán bộ các cấp và khả năng huy động tiềm lực của địa phương trong xử trí các tình huống quốc phòng... Đồng thời góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; thông qua đợt diễn tập, củng cố niềm tin của nhân dân vào sức mạnh chiến đấu của LLVT và kịp thời rút ra kinh nghiệm để bổ sung vào phương án, kế hoạch tác chiến lâu dài của tỉnh”.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tại khai mạc diễn tập.

Tại buổi khai mạc, sau khi quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc diễn tập, Ban tổ chức đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo, đạo diễn diễn tập; phổ biến nội dung chính kế hoạch điều hành và quy định về bí mật an toàn diễn tập.

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15-7 và kết thúc với phần thực binh bắn đạn thật đề mục tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không.

Tin, ảnh: VIỆT HÙNG