leftcenterrightdel
Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu khai mạc diễn tập.

Phát biểu chỉ đạo lễ khai mạc diễn tập, Trung tướng Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Đây là cuộc diễn tập có quy mô lớn, với nhiều nội dung thực binh; nhiều lực lượng, vũ khí trang thiết bị tham gia, quá trình thực hành diễn tập ở nhiều địa điểm. Để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn, Tư lệnh Quân khu yêu cầu Ban chỉ đạo, cơ quan Ban chỉ đạo điều hành diễn tập đúng kế hoạch; theo dõi các khung tập thực hiện đúng, đủ nội dung.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự khai mạc diễn tập. 

Cán bộ tham gia diễn tập cần nghiên cứu nắm chắc nội dung, vận dụng linh hoạt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nguyên tắc lý luận về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới sát với thực tiễn nhiệm vụ, địa phương mình; tổ chức diễn tập bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Các đại biểu tham quan phần thực binh, nội dung diễn tập ứng phó sự cố va đập cháy nổ tàu thuyền khu vực neo đậu cảng Ninh Chữ, huyện Ninh Hải.

Diễn ra từ ngày 24 đến ngày 27-4, cuộc diễn tập tỉnh Ninh Thuận 2023 có 2 phần gồm diễn tập phòng thủ dân sự (ứng phó sự cố mưa lũ, tràn vỡ hồ Lanh Ra; sự cố va đập cháy nổ tàu thuyền trong khu vực neo đậu tại cảng Ninh Chữ) và diễn tập khu vực phòng thủ. Diễn tập khu vực phòng thủ được chia làm 3 giai đoạn: Chuyển Lực lượng vũ trang (LLVT) sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ.

leftcenterrightdel

 

leftcenterrightdel
Các lực lượng thực binh trong diễn tập.

Diễn tập là cuộc tập dượt nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền; nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng xử trí các tình huống phức tạp về an ninh-quốc phòng trên địa bàn, đồng thời nâng cao trình độ, khả năng tham mưu của LLVT và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong triển khai tình trạng khẩn cấp về an ninh-quốc phòng, chuyển địa phương sang hoạt động thời chiến và xử lý tình huống trong tác chiến phòng thủ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel

 Trao quà, động viên các lực lượng tham gia thực binh nội dung diễn tập phòng thủ dân sự.

Sau lễ khai mạc, các thành phần tham gia diễn tập tiếp tục tham quan phần diễn tập phòng thủ dân sự, với nội dung: Ứng phó sự cố mưa lũ, tràn vỡ hồ Lanh Ra và sự cố va đập cháy nổ tàu thuyền trong khu vực neo đậu tại cảng Ninh Chữ, huyện Ninh Hải.

Tin, ảnh: LÊ PHÚC – MINH SANG