Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Tiến Dũng, Chính ủy Học viện Chính trị đã khái quát lịch sử hình thành, phát triển, nhiệm vụ, vai trò của Học viện Chính trị qua các thời kỳ, tình hình quốc tế và trong nước; yêu cầu, nhiệm vụ của quân đội ta trong thời gian tới, đồng thời khẳng định: “Lớp đào tạo ngắn hạn Khóa 24 và hoàn thiện đại học Khóa 14, cán bộ chính trị cấp trung, sư đoàn là hiện thực hóa chủ trương đa dạng hóa các loại hình đào tạo để đáp ứng nhu cầu thực tiễn xây dựng quân đội; là bước chuẩn bị quan trọng và cần thiết, nhất là về con người để góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng ta về xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh; tiến lên xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Phạm Tiến Dũng, Chính ủy Học viện Chính trị phát biểu tại lễ khai giảng.

Trong thời gian tham gia lớp học, các học viên sẽ được nghiên cứu có hệ thống những kiến thức cơ bản về lý luận Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng; năng lực tổ chức chỉ đạo, tiến hành các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và các kiến thức quân sự phù hợp với chức vụ cán bộ chính trị cấp trung, sư đoàn; là điều kiện cơ bản để nâng cao trình độ kiến thức, năng lực tư duy, phương pháp, tác phong công tác; đồng thời đây cũng là cơ hội tốt để các học viên học tập kinh nghiệm thực tiễn lẫn nhau từ các loại hình đơn vị trong toàn quân.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu và học viên tham dự lễ khai giảng.

Để nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện, đồng chí chính ủy học viện yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tự giác, say mê trong học tập, nghiên cứu, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, xây dựng phương pháp học tập khoa học, hiệu quả, thực hiện tốt phương châm “lý luận gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành”, chấp hành nghiêm quy chế giáo dục-đào tạo của nhà trường, quy định của đơn vị, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG