Trong 5 năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong LLVT Quân khu 7 được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và luôn đổi mới, sáng tạo, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ, có nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc; nổi bật là: Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên thanh niên; xung kích thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phong trào “Thanh niên LLVT Quân khu 7 rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “Chống dịch, cứu dân”; triển khai có hiệu quả, sáng tạo mô hình "Chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm”....

leftcenterrightdel
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thanh niên, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các phong trào, các cuộc vận động được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, thực sự là động lực cổ vũ cán bộ, ĐVTN quân khu xung kích, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Tuổi trẻ các đơn vị LLVT Quân khu đã thể hiện rõ ý thức trách nhiệm, với phương châm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, “Một giờ hăng say hơn một ngày chiếu lệ”, các mô hình “Chi đoàn xung kích huấn luyện giỏi, rèn luyện kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Ngày học, giờ học thanh niên”, “Giờ học kiểu mẫu”… Kết quả huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75-80% khá, giỏi (đạt chỉ tiêu).

leftcenterrightdel
 Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Trong thời gian tới, đại hội xác định tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức đoàn và ĐVTN, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn; triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đoàn và phong trào thanh niên; tập trung xây dựng mẫu hình người thanh niên Quân khu “5 tốt”: “Bản lĩnh chính trị tốt; Đạo đức, lối sống tốt; Đoàn kết, kỷ luật tốt; Chuyên môn nghiệp vụ tốt; Sức khỏe tốt”.

Xây dựng tổ chức đoàn trong LLVT Quân khu vững mạnh, chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức đoàn trong dân quân tự vệ, nhất là ở các chốt dân quân thường trực biên giới đất liền; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động; tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Thực hiện có hiệu quả các phong trào của tuổi trẻ Việt Nam, thanh niên Quân đội và LLVT Quân khu gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội, của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các phong trào, các cuộc vận động của các cấp, các ngành.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X; Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X (2022-2027). 

Tin, ảnh: MINH NGÂN