Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn, phát huy trí tuệ tập thể, hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá đúng thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của sư đoàn đã đạt được. Hội nghị thống nhất đánh giá, là đơn vị chủ lực, đủ quân của quân khu, trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh và sự hướng dẫn của các cơ quan quân khu cùng với sự đoàn kết, thống nhất cao của cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy Sư đoàn 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm của năm 2021; triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị.

Nổi bật là, Đảng ủy sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đầy đủ, sâu sắc và thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh của trên về SSCĐ; chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu và trình độ SSCĐ của sư đoàn được nâng lên; thường xuyên khảo sát địa hình, rà soát bổ sung các văn kiện tác chiến và luyện tập các phương án, kế hoạch nghiêm túc, sát thực tế; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình, kết quả huấn luyện, diễn tập, bắn đạt thật các đơn vị đều đạt khá, giỏi... Qua huấn luyện, diễn tập trình độ tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ các cấp và khả năng cơ động, SSCĐ của đơn vị luôn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng chặt chẽ; đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn sư đoàn, với nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực...

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trịnh Đình Thạch phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Trịnh Đình Thạch đã ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà sư đoàn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu, Đảng ủy sư đoàn tiếp tục bám sát thực tiễn, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chú trọng giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc tình hình, nhiệm vụ; coi trọng xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của sư đoàn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đột phá làm chuyển biến mạnh mẽ công tác huấn luyện, diễn tập; tổ chức các cuộc diễn tập chỉ huy-cơ quan, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, bắn chiến đấu ở các cấp bảo đảm sát thực tế chiến đấu; quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ; chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị...

Tin, ảnh: PHAN ĐỊNH