leftcenterrightdel
 Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Chính ủy Trung đoàn 64, trình bày báo cáo trung tâm tại đại hội.

Báo cáo trung tâm tại đại hội, Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, Chính ủy Trung đoàn 64 nhấn mạnh: Trong giai đoạn 2019-2024, Phong trào Thi đua Quyết thắng được cán bộ, chiến sĩ trong toàn trung đoàn hưởng ứng tích cực, có sức lan tỏa, đạt hiệu quả tốt. Phong trào Thi đua Quyết thắng luôn gắn kết chặt chẽ với triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào lớn như: Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Cuộc vận động “Xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” …

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua Quyết thắng Trung đoàn 64, giai đoạn 2019-2024.

Đặc biệt Trung đoàn 64 đẩy mạnh Phong trào thi đua "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao", thực hiện đột phá vào nâng cao chất lượng huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với hội thi, hội thao. Kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 80% khá, giỏi (hơn 30% giỏi).

Cùng với nâng cao chất lượng huấn luyện, Phong trào Thi đua Quyết thắng của Trung đoàn tập trung thực hiện nghiêm các chỉ thị, quy định của trên và đơn vị, tạo bước chuyển biến rõ nét về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đặc biệt chú trọng quản lý chặt chẽ quân số trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, quân nhân công tác nhỏ, lẻ, làm các nhiệm vụ đột xuất. Đồng thời gắn thực hiện khâu đột phá trong quản lý bộ đội với đột phá “Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị”, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bảo đảm tốt.

leftcenterrightdel
 Các điển hình tiên tiến được tuyên dương tại đại hội.

Bên cạnh đó, Trung đoàn đã thường xuyên làm tốt việc phát hiện bồi dưỡng xây dựng, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các mặt công tác, ở tất cả cơ quan, đơn vị để vừa duy trì và giữ vững phong trào thi đua, vừa cổ vũ, động viên sự nỗ lực cố gắng của các tập thể và cá nhân; làm cho phong trào thi đua không ngừng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu; làm tốt việc sơ kết, tổng kết sau từng đợt, từng phong trào thi đua, gắn thi đua với khen thưởng, từ đó tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động thi đua của trung đoàn, đảm bảo đúng hướng, liên tục phát triển có hiệu quả trên các mặt công tác.

Nhân dịp này, Trung đoàn 64 tuyên dương điển hình tiên tiến đối với 2 tập thể và 6 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: THÀNH AN - TRƯƠNG TRÍ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.