Tham gia lớp học có hơn 40 học viên là cán bộ, nhân viên và tri thức trẻ tình nguyện hiện đang công tác tại Đoàn KTQP 5. Trong thời gian 2 tháng các học viên sẽ được các giảng viên truyền đạt một số chuyên đề, như: Gia đình, vọng tộc; bản làng, quê hương; thiên nhiên, môi trường; đất nước Việt Nam và các nước láng giềng; người Mông ơn Đảng, ơn Bác Hồ; sản xuất, tăng gia nâng cao thu nhập; chăm sóc sức khỏe-giáo dục; Bảo vệ Tổ quốc; văn hoá dân tộc; chính sách và pháp luật…

leftcenterrightdel
Các đại biểu và học viên lớp học tại chương trình khai mạc. 

Theo chương trình, kế hoạch, bên cạnh việc truyền thụ kỹ năng, kiến thức, Ban tổ chức lớp học còn tổ chức cho các học viên đi thực tế tại các bản dân tộc Mông trên địa bàn huyện Mường Lát để thực hiện 4 cùng với nhân dân: Thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc với đồng bào.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh lớp học. 

Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cơ bản về tiếng nói, chữ viết; lịch sử, phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Mông cho cho cán bộ, nhân viên và tri thức trẻ tình nguyện đơn vị. Qua đó, nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; giúp đồng bào phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, củng cố tăng cường quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào của tỉnh Thanh Hóa.

Tin ảnh: KHÁNH TRÌNH