leftcenterrightdel

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Xe-Máy, Phó trưởng ban tổ chức hội thi phát biểu khai mạc hội thi tại Lữ đoàn 144. 

Hội thi kỹ thuật Tăng thiết giáp toàn quân năm 2022 là dịp để các cơ quan, đơn vị đánh giá chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật tăng thiết giáp; nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động 50 về ''Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, tiết kiệm và an toàn giao thông''.

leftcenterrightdel
Đại tá Nguyễn Đức Thi, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam thay mặt đơn vị dự thi phát biểu tại lễ khai mạc hội thi.
leftcenterrightdel
Các đơn vị của Tiểu đoàn Bộ binh cơ giới 3, Lữ đoàn 144 tham gia hội thi.

Tại Hội thi Kỹ thuật Tăng thiết giáp toàn quân, ban tổ chức và ban giám khảo tới từng đơn vị tổ chức thi, chấm thi nhằm đánh giá thực chất trình độ, năng lực khai thác, sử dụng, khả năng và chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, niêm cất vũ khí trang bị tăng thiết giáp; nền nếp chính quy công tác kỹ thuật và khu kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Ban giám khảo hội thi đã tổ chức chấm thi với các nội dung: Thi xe tăng thiết giáp tốt, khai thác xe tăng thiết giáp giỏi; thi hoạt động ngày kỹ thuật, khu kỹ thuật; thi đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; thi nhận thức công tác quản lý kỹ thuật và Cuộc vận động 50, giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật tăng thiết giáp.

leftcenterrightdel
Ban giám khảo và chỉ huy Lữ đoàn 144 kiểm tra các phương tiện ở khu vực thi xe tĩnh. 

Trong thời gian qua, Tiểu đoàn bộ binh cơ giới 3, Lữ đoàn 144 đã tích cực chuẩn bị tốt các nội dung và tham gia thi theo đúng quy chế, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Cụ thể, đơn vị đã chủ động sửa chữa, đồng bộ các xe thiết giáp, củng cố cảnh quan môi trường và các hạng mục công trình trong khu kỹ thuật; tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm và ứng dụng, giới thiệu hàng chục sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

leftcenterrightdel
 Thí sinh tham gia hội thi trong thực hành phần kiểm tra xe.
leftcenterrightdel
 Trưởng xe phát khẩu lệnh cho kíp xe thực hành các nội dung kiểm tra.
leftcenterrightdel
Kíp xe trong kiểm tra tính năng lội nước của xe thiết giáp BTR-DM2. 
leftcenterrightdel
Các phương tiện của Tiểu đoàn Bộ binh cơ giới 3, Lữ đoàn 144 thực hành các bài kiểm tra. 

Tin, ảnh: TUẤN HUY