leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu. 

Tham gia hội thi có 27 đơn vị, gồm các trung đoàn, lữ đoàn TTG, bộ binh cơ giới, hải quân đánh bộ thuộc quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng; các đơn vị TTG thuộc bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố; các tiểu đoàn trinh sát đặc nhiệm thuộc Tổng cục II và Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam).

Mỗi đơn vị sẽ tham gia thi trên 4 nội dung: Xe TTG tốt; khai thác xe TTG giỏi; hoạt động ngày kỹ thuật, khu kỹ thuật; đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; nhận thức về công tác quản lý kỹ thuật, Cuộc vận động 50 và các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật TTG.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh và ban tổ chức, lãnh đạo các đơn vị tham gia hội thi dâng hương tại Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 320. 

Theo đánh giá của ban tổ chức, để chuẩn bị cho hội thi, ngay từ đầu năm 2022, các đơn vị TTG toàn quân đã đầu tư công sức, huy động mọi nguồn lực để chuẩn bị nội dung dự thi với tinh thần quyết tâm cao. Tổ chức đồng bộ hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp, xe công trình các loại; củng cố, hoàn thiện cơ sở kỹ thuật; đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy công tác kỹ thuật; huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức, trình độ khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên kỹ thuật.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định: Hội thi kỹ thuật TTG toàn quân định kỳ 5 năm tổ chức một lần. Đây là một hoạt động có tác dụng và ý nghĩa lớn của chuyên ngành kỹ thuật TTG nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 382 ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Cuộc vận động ''Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông''.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị tham gia hội thi phải nỗ lực phấn đấu, làm tốt công tác chuẩn bị, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường hoàn thành tốt các nội dung thi theo kế hoạch; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy chế hội thi; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật, phấn đấu giành kết quả cao nhất.

Ban tổ chức chỉ đạo, điều hành hội thi khoa học, chính quy, thống nhất, đúng kế hoạch đã được phê duyệt; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong suốt quá trình tổ chức hội thi, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối; thường xuyên theo sát diễn biến của hội thi, kịp thời rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót, đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hội thi. Ban giám khảo phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự là những người cầm cân nảy mực, làm việc công tâm, khách quan, trung thực, đánh giá chính xác kết quả của từng đơn vị, từng cá nhân tham gia hội thi…

Ngay sau lễ khai mạc, Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 48 (Sư đoàn 320) thực hiện các nội dung thi. Trước đó, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, ban tổ chức và lãnh đạo các đơn vị tham gia hội thi đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 320.

leftcenterrightdel
Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 48 thực hiện nội dung thi Ngày kỹ thuật. 
leftcenterrightdel
Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 48 thực hiện nội dung thi xe tăng thiết giáp tốt.
leftcenterrightdel
Đại đội Bộ binh Cơ giới 7, Tiểu đoàn Bộ binh Cơ giới 2, Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 48 xuất xe thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN