Tham gia hội thao có hơn 100 chiến sĩ mới đến từ các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới trong toàn Trung đoàn 88. Các chiến sĩ thực hành thi tra lắp, gói buộc liên kết lượng nổ.

Tại hội thao, các chiến sĩ đều tự tin, thực hiện chính xác các yếu lĩnh, động tác kỹ thuật tra lắp, gói buộc, liên kết lượng nổ theo chương trình huấn luyện chiến sĩ mới. Kết quả, 100% đồng chí tham gia hội thao đều đạt khá, giỏi, an toàn, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định.

leftcenterrightdel

Các chiến sĩ mới tập trung tham gia hội thao. 

leftcenterrightdel
Chiến sĩ mới thực hành gói, buộc lượng nổ khối. 
leftcenterrightdel
Kiểm tra, theo dõi chiến sĩ mới thực hành tra lắp, gói, buộc lượng nổ. 

Tra lắp, gói buộc, liên kết lượng nổ là một trong những nội dung khó và thường dễ mất an toàn trong huấn luyện chiến sĩ mới. Vì vậy, hội thao nhằm đánh giá thực chất trình độ, kiến thức, động tác cụ thể của chiến sĩ mới; đồng thời là dịp để các chiến sĩ trao đổi, học tập lẫn nhau, nâng cao bản lĩnh, tâm lý, trình độ trong thực hành tra lắp, gói buộc, liên kết lượng nổ.

Thông qua hội thao, Trung đoàn 88 cũng rút ra nhiều nội dung, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện chiến sĩ mới trong thời gian tới, bảo đảm kiểm tra đánh thuốc nổ đạt giỏi, an toàn, chấp hành tốt kỷ luật.

Tin, ảnh: ĐÌNH KHOA – CÔNG HUYÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.