leftcenterrightdel
 Đại tá Hoàng Nam Chung, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trực tiếp lên lớp.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên, chiến sĩ khối 4 cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Quân ủy Trung ương và 2 nghị quyết của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, như: Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030; Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 về công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 12-12-2022 về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 14-12-2022 về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”...

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, các nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. 

Kết luận hội nghị, Đại tá Hoàng Nam Chung yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ khối 4 cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghiêm túc nội dung các nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Tỉnh ủy trong Đảng bộ Quân sự tỉnh, qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và quần chúng trong đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh nắm được những nội dung cơ bản của các nghị quyết.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết phải được tiến hành sâu rộng, lan tỏa trong các cơ quan, đơn vị, tạo bầu không khí phấn khởi, hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra.

Tin và ảnh: ĐỨC TIẾN