leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn chủ trì hội nghị.

Tháng 5, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong toàn quân được triển khai chặt chẽ, toàn diện, hoàn thành toàn bộ chương trình, kế hoạch cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt.

Nổi bật là, thực hiện tốt công tác quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên về thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước; công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phối hợp hoàn thiện hướng dẫn thực hiện các quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; thẩm định, báo cáo phong, thăng quân hàm năm 2022; thực hiện công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của toàn quân; hoạt động công tác chính sách, dân vận; tổ chức tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 22; hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ...

leftcenterrightdel
Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu tại hội nghị.

Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cơ quan Tổng cục Chính trị tiếp tục giữ vững ổn định, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chấp hành nghiêm chế độ quy định.

Tháng 6, toàn quân tiến hành sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 ở các cấp. Hoạt động CTĐ, CTCT tập trung vào tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội trong tình hình mới. Phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương khảo sát phục vụ xây dựng chuyên đề về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy”. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hoàn thiện dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Cùng với đó, giúp Thường vụ Quân ủy Trung ương giám sát chuyên đề các tổ chức đảng theo kế hoạch. Nghiên cứu, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức tốt việc phong, thăng quân hàm sĩ quan, học viên tốt nghiệp, học viên đi học các trường... phê duyệt kế hoạch điều động học viên tốt nghiệp ra trường năm 2022; thực hiện công tác sĩ quan dự bị, chính sách cán bộ theo quy định.  

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; rà soát chất lượng chính trị nội bộ các vị trí trọng yếu, chấp hành nghiêm các quy định về công tác bảo vệ bí mật, an toàn, không để lộ, lọt thông tin, bí mật quân sự, bí mật Nhà nước. Chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật và kỷ luật quân đội; điều tra, xác minh, kết luận các vụ việc, vụ án đã khởi tố theo thẩm quyền.

Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, tiến hành tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giúp nhân dân phòng, chống thiên tai, lũ lụt, cứu hộ, cứu nạn. Hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Triển khai kế hoạch kiểm tra thực hiện Quyết định số 49 ngày 14-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến; giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thụ hưởng.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Đỗ Căn trao bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng các tập thể.
leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các cá nhân.

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022 kết hợp tổ chức Ngày hội “Thanh niên quân đội với văn hóa giao thông năm 2022”. Chỉ đạo đại hội đoàn các cấp theo kế hoạch bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Tổ chức Liên hoan Thể dục thể thao Phụ nữ Quân đội năm 2022; xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên dương đoàn viên công đoàn làm kinh tế gia đình giỏi và điển hình tiên tiến Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong tổ chức công đoàn quân đội, giai đoạn 2017-2022.

Tại hội nghị, ban tổ chức công bố quyết định về việc tặng thưởng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đối với 14 tập thể, 42 cá nhân thuộc Tổng cục Chính trị; quyết định về việc tặng bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đối với 27 tập thể, 39 cá nhân thuộc Tổng cục Chính trị.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH