Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (TCCT) và đại diện các cơ quan chức năng của TCCT.

Qua kiểm tra, nắm tình hình hoạt động CTĐ, CTCT, đoàn công tác đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp của các đơn vị đã quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; bám sát nhiệm vụ, kế hoạch và tình hình thực tiễn, triển khai toàn diện có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, nhiều nội dung đạt kết quả tốt. Nổi bật là, các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phong thủ có hiệu quả, giữ vững “thế trận lòng dân” và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc. 

Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân được đẩy mạnh; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, phản động. Công tác dân vận, chính sách và hoạt động của các tổ chức quần chúng được triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả. Tình hình chính trị nội bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân cơ bản ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Sau khi tiến hành kiểm tra thực tế và nghe các đơn vị báo cáo, Trung tướng Trịnh Văn Quyết và đoàn công tác TCCT ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động CTĐ, CTCT của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2022.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị kiểm tra hoạt động tuyên truyền cổ động tại Sư đoàn Phòng không 375.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT và đoàn công tác yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến tuyên truyền pháp luật cho cán bộ chiến sĩ; thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ và chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân để làm tốt công tác dân vận. Cùng với đó, các đơn vị cần duy trì nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng, phương thức lãnh đạo, quy chế lãnh đạo của Đảng… 

Tin, ảnh: VĂN CHUNG