Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh khóa 91, có gần 60 đồng chí học viên là lãnh đạo chủ chốt các bộ, ngành, địa phương, đơn vị. Học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chính trị, văn hóa tư tưởng...

Đồng thời sẽ trao đổi, nghiên cứu một số chuyên đề về chiến lược quốc phòng một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; đối ngoại gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; vấn đề về tác chiến phòng thủ quân khu, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chủ quyền biên giới quốc gia; tham gia nghiên cứu, tham quan, trao đổi kinh nghiệm về công tác quốc phòng, an ninh kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội một số đơn vị và địa phương.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trần Việt Khoa phát biểu tại lễ khai giảng. 
leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự lễ.

Phát biểu chỉ đạo lễ khai giảng, Thượng tướng Trần Việt Khoa nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh sẽ giúp học viên nâng cao nhận thức, khả năng tư duy dự báo chiến lược; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; nhận định đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực. Thượng tướng Trần Việt Khoa yêu cầu, các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian, phát huy tính sáng tạo trong học tập để nâng cao kiến thức, năng lực.

leftcenterrightdel

Các đồng chí học viên chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Học viện Quốc phòng.  

Với tinh thần dạy học theo hướng tích cực, đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập, quyết liệt thực hiện chủ trương “dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất”, chất lượng huấn luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện không ngừng được nâng lên, xứng đáng là trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học nghệ thuật quân sự hàng đầu của Quân đội và Quốc gia, có uy tín trong khu vực và quốc tế.

Đến nay, Học viện đã tổ chức thành công 90 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 6.000 đồng chí cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý của các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân đội, Công an và các địa phương, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Tin, ảnh: LÊ QUY-DUY HÒA