Trung tướng Dương Đức Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì hội nghị.

Năm 2022, Đảng ủy, Ban giám đốc, Ban Chỉ đạo 35 Học viện Hậu cần, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, toàn diện, có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả tích cực, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ, đơn vị an toàn tuyệt đối.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Đảng bộ Học viện Hậu cần trong năm tới, Trung tướng Dương Đức Thiện yêu cầu: Ban Chỉ đạo 35 học viện xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện chặt chẽ, chú ý khâu định hướng, theo dõi, kiểm tra, kịp thời đề xuất những hình thức, cách làm hiệu quả; duy trì tốt nền nếp thông tin, tuyên truyền. 

leftcenterrightdel

Trung tướng Dương Đức Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Hậu cần phát biểu kết luận hội nghị. 

Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, sát với thực tiễn và nhiệm vụ được giao, cán bộ chủ trì cần làm gương, thực hiện trước; phát huy vai trò nòng cốt của khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và khoa Công tác Đảng, công tác chính trị trong viết bài chuyên sâu đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, giữ vững niềm tin với Đảng, gương mẫu, trách nhiệm trong công tác; tích cực phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần xây dựng Đảng bộ học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; xây dựng học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: BÙI DINH - ĐỨC THÀNH