Sau 2 năm học tập và rèn luyện, các học viên đã hoàn thành chương trình nội dung kế hoạch đào tạo. Công tác điều hành huấn luyện được tiến hành chặt chẽ, thống nhất. Kết quả, 100% học viên đủ điều kiện tốt nghiệp ra trường; trong đó có 5,03% đạt loại giỏi; 94,97% đạt loại khá. Trong quá trình đào tạo tại học viện, 100% học viên đã tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, nhiều đồng chí có đề tài nghiên cứu tham gia dự thi Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân đạt giải nhất, nhì, ba. 

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: Phan Đạt.

Tại lễ tốt nghiệp, Trung tướng Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, giảng viên, học viên; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, cán bộ, giảng viên, học viên cần tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về Đại hội Đảng bộ Học viện, Đại hội Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; về nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực... Đối với các đồng chí học viên, sau khi tốt nghiệp cần tiếp tục cập nhật những kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn đơn vị trên từng cương vị chức trách được giao, nỗ lực phấn đấu nêu gương sáng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị; nhất là việc nắm và quản lý tình hình tư tưởng bộ đội; tích cực học tập, bồi dưỡng về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu phẩm chất năng lực của người lãnh đạo, người đảng viên.

VƯƠNG ĐỨC THƯƠNG