leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Báo cáo trung tâm tại hội nghị cho thấy: Trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị trong Học viện Chính trị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai có hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn, nhất là tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Qua đó, trực tiếp góp phần quan trọng cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng “thế trận lòng dân vững chắc”; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tạo sự đồng thuận trong xã hội; củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương; góp phần giữ vững và lan tỏa những giá trị cao quý của Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Văn Tháp, Phó chính ủy Học viện Chính trị phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tháp, Phó chính ủy Học viện cho biết: Trong năm học 2022 - 2023 và Học kỳ I năm học 2023 - 2024, công tác giáo dục đào tạo của Học viện đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cùng với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, Học viện tiếp tục khẳng định vị thế của một trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự của Quân đội và quốc gia, nhiều đề tài khoa học được triển khai nghiên cứu và nghiệm thu đạt kết quả tốt, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, Quân đội trong việc hoạch định đường lối xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đóng góp có hiệu quả vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Học viện Chính trị trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị Dân vận tốt” năm 2023.

Trong năm 2023, Học viện Chính trị chủ trì, tham gia nghiên cứu 2 đề tài cấp quốc gia; 3 đề tài cấp Bộ Quốc phòng; 110 đề tài cấp Học viện, phòng, khoa, hệ…; tổ chức tốt các hội thảo khoa học cấp Học viện, cấp Viện, Phòng, Khoa, Hệ; đặc biệt là đã phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức thành công 01 hội thảo khoa học cấp quốc gia).

leftcenterrightdel
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. 

Có được những kết quả đáng tự hào nói trên, bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn Học viện; Học viện cũng nhận được sự tạo điều kiện, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là sự quan tâm, động viên, phối hợp kịp thời từ cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; của xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất.

leftcenterrightdel
Văn nghệ tại hội nghị. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tháp bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Học viện Chính trị tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất; tiếp tục phối hợp làm tốt công tác dân vận; hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; các chính sách an sinh xã hội; các phong trào xóa đói, giảm nghèo, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn dân cư và phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần xây dựng địa phương, xây dựng đất nước ngày càng giàu, đẹp và phát triển bền vững.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.