Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân viên đã được học nội dung bài viết gồm ba phần: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên dự học tập. 

Trong quá trình học tập, báo cáo viên đã giới thiệu, phân tích sâu từng nội dung, luận điểm, có trọng tâm, trọng điểm kết hợp với lấy ví dụ chứng minh có tính thuyết phục, tính giáo dục, tính chiến đấu cao, định hướng tư tưởng, liên hệ vận dụng sát nhiệm vụ.

Cán bộ, nhân viên dự học tập chủ động tiếp thu nắm chắc những nội dung cơ bản, nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên cơ sở đó, từng đồng chí vận dụng tốt vào hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: VŨ VĂN KHOA

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.