Theo đó, Phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” được triển khai, tổ chức thực hiện từ năm 2023 đến năm 2030, chia thành 2 giai đoạn: từ năm 2023 đến năm 2025 và từ năm 2026 đến năm 2030.

leftcenterrightdel

Trung tá Đỗ Văn Tráng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 726 phát biểu tại buổi phát động thi đua. 

Nội dung, chỉ tiêu thi đua tập trung vào tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên, người lao động trung đoàn về vị trí, vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; tích cực tham gia bằng những hành động, việc làm cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong đơn vị. 

leftcenterrightdel

Đại diện các cơ quan, đội sản xuất Trung đoàn 726 cam kết, thể hiện quyết tâm thi đua.

 

Tại buổi phát động, Trung tá Đỗ Văn Tráng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 726 yêu cầu các cơ quan, đội sản xuất tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc và để phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

 

Tin, ảnh: ROÃN THỊ HỒNG THẮM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.