Tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Phòng không nhân dân

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, ủy ban này nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật Phòng không nhân dân; đánh giá hồ sơ dự án luật đã được cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị kỹ lưỡng theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng cơ bản nhất trí với tên gọi, phạm vi điều chỉnh của luật, đánh giá dự thảo luật bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp Hiến, tính thống nhất với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

leftcenterrightdel
  Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung phiên họp. 

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cũng cho biết, có ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định quan hệ phối hợp về phòng không nhân dân; bổ sung quy định về tổ chức Câu lạc bộ hàng không; nghiên cứu, quy định cụ thể về việc sử dụng công trình công cộng, dân sinh, công trình lưỡng dụng làm công trình phòng không nhân dân, trận địa phòng không nhân dân trong thời bình và thời chiến...

Ngoài ra, theo Chủ nhiệm Lê Tấn Tới, cũng có ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các quy định của dự thảo luật với các quy định của Hiến pháp và pháp luật có liên quan để hoàn thiện đầy đủ các quy định về phòng không nhân dân, quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh và khu vực phòng thủ; bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi.

Quy định cụ thể hơn về trọng điểm phòng không nhân dân

Đáng chú ý, dự thảo luật có một điều quy định về trọng điểm phòng không nhân dân; nêu rõ: Trọng điểm phòng không nhân dân bao gồm trọng điểm phòng không nhân dân cấp tỉnh và trọng điểm phòng không nhân dân cấp huyện.

Nói về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục làm rõ mối quan hệ, sự khác nhau giữa trọng điểm phòng không nhân dân cấp tỉnh và trọng điểm phòng không nhân dân cấp huyện trực thuộc; nghiên cứu, bổ sung quy định về trọng điểm phòng không nhân dân cấp xã; bổ sung quy định về mục đích xác định trọng điểm phòng không nhân dân....; đồng thời quy định cụ thể hơn về trọng điểm phòng không nhân dân để thuận lợi trong tổ chức thực hiện. 

leftcenterrightdel

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng không nhân dân.

Đề xuất phân loại tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ

Đáng chú ý, nội dung về thiết kế, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm, kinh doanh tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ cũng được quy định trong luật.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới, trong quá trình đóng góp, có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hoạt động nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, các tiêu chuẩn tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, quy chuẩn để bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong công tác quản lý; đồng thời, đề nghị nghiên cứu phân loại theo mục đích sử dụng gồm 2 nhóm: Tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ sử dụng cho mục đích dân dụng; tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh; hoặc phân loại theo chủ thể quản lý gồm 3 nhóm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ, ngành quản lý theo chức năng sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. 

Từ những ý kiến nêu trên, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, rà soát các quy định tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các luật khác liên quan để quy định thống nhất, khả thi...

THẢO PHƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.