leftcenterrightdel
 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng PGS, TS Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng; Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị; Thiếu tướng, PGS, TS, NGND Nguyễn Bá Dương, Trưởng nhóm chuyên gia 35 Quân ủy Trung ương; đại biểu thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí là thành viên các Tổ nghiên cứu của Học viện Quốc phòng và Học viện Chính trị; đại biểu phòng chức năng của Cục Tuyên huấn, Văn phòng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng PGS, TS Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội nghị.

 

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

 

leftcenterrightdel
 Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị phát biểu tại hội nghị. 

 

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng, PGS, TS, NGND Nguyễn Bá Dương, Trưởng nhóm chuyên gia 35 Quân ủy Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với bố cục, nội dung của Đề cương chi tiết và Đề cương chuyên đề do các Tổ nghiên cứu xây dựng; đồng thời cũng thẳng thắn đóng góp ý kiến và bổ sung những nội dung cụ thể. Đề cương của các Tổ nghiên cứu đã bám sát nội dung Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết Nhóm 4 các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại. 

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các Tổ nghiên cứu, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Đây là nội dung nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng, nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn, định hướng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; nội dung tổng kết mang tính toàn diện nhưng cần có trọng tâm trọng điểm, bảo đảm tính khoa học, tính biện chứng, khách quan. Được triển khai trong thời gian ngắn, song Đề cương chi tiết chuyên đề đã hoàn thành kết quả bước đầu, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị các Tổ nghiên cứu tiếp tục tiếp thu ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học nhằm nâng cao chất lượng, nội dung các chuyên đề bảo đảm đạt chất lượng tốt nhất.

Tin, ảnh: KIM ANH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.