leftcenterrightdel
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc, đoàn đại biểu Quân đội có 28 đại biểu (là một trong những đoàn có số đại biểu đông nhất cả nước), trong đó gồm: 16 đại biểu điển hình tiên tiến do Bộ Quốc phòng lựa chọn, giới thiệu; 5 đại biểu Chiến sĩ thi đua toàn quốc từ năm 2021 đến nay; 7 đại biểu thuộc Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh do địa phương xét chọn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trải qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, QĐND Việt Nam đã tổ chức nhiều phong trào thi đua, nổi bật là phong trào thi đua “Giết giặc lập công” trong kháng chiến chống Pháp, phong trào thi đua "Cờ Ba nhất” trong kháng chiến chống Mỹ và hiện nay là Phong trào Thi đua Quyết thắng.

leftcenterrightdel

 Quang cảnh buổi gặp mặt các điển hình tiên tiến trong Quân đội.

Cùng với tiến trình phát triển của cách mạng, tuy mỗi giai đoạn có tên gọi và nhiệm vụ khác nhau, song các phong trào thi đua trong Quân đội luôn được giữ vững và phát triển ngày càng sâu rộng, tạo ra động lực mạnh mẽ, cổ vũ, động viên toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, dũng cảm chiến đấu, hăng say công tác, lao động sản xuất, lập nên những chiến công oanh liệt. Từ những phong trào thi đua ấy, đã xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn đơn vị anh hùng, đơn vị quyết thắng, cá nhân anh hùng, dũng sĩ, chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng, là những bông hoa đẹp làm rực rỡ thêm "Vườn hoa Thi đua Quyết thắng" của Quân đội, góp phần đưa chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam phát triển đến đỉnh cao của thời đại.

Các đại biểu Quân đội về dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc là những điển hình tiên tiến, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt tiêu biểu nhất trên các mặt công tác, các lĩnh vực hoạt động của lực lượng vũ trang, Trung tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định: Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ riêng của các đồng chí, mà còn là niềm vinh dự, tự hào, nơi gửi gắm niềm tin của đơn vị, đồng đội và gia đình; đồng thời là trách nhiệm của mỗi cá nhân trước Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trịnh Văn Quyết tặng hoa chúc mừng các điển hình tiên tiến Quân đội.

Do vậy, đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam yêu cầu: Đối với các đại biểu tham dự hội nghị cần chuẩn bị tốt tâm thế, lễ tiết, tác phong quân nhân; tham gia đầy đủ các hoạt động và chấp hành thật tốt các quy định của hội nghị; phải luôn gương mẫu trong từng lời nói và hành động để xứng đáng mình là người quân nhân cách mạng, tự hào với phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ; thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước, vào thắng lợi sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đặc biệt, mỗi đồng chí cần làm thật tốt công tác tuyên truyền, làm lan tỏa những thành tựu công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân đội, hình ảnh và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ đến với toàn thể đại biểu dự hội nghị và nhân dân cả nước.

Đối với các cơ quan giúp việc và lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm, phục vụ cần bám sát chương trình hoạt động của hội nghị để tham mưu, đề xuất kịp thời, chính xác; bảo đảm đầy đủ; phục vụ đại biểu tận tình, chu đáo, đảm bảo đúng giờ và an toàn tuyệt đối; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đúng quy định.

leftcenterrightdel
Trung tướng Trịnh Văn Quyết và các điển hình tiên tiến Quân đội. 

Sau hội nghị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cần kịp thời phổ biến những mô hình hay, kinh nghiệm quý trong tổ chức thi đua và công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến của các ban, bộ, ngành Trung ương, của các địa phương và các đơn vị bạn; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các điển hình tiên tiến, nhân tố mới ngày càng nảy nở, phát triển; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào thi đua, đuổi kịp và vượt điển hình tiên tiến.

Các đại biểu điển hình tiên tiến sau khi dự hội nghị về cần tiếp tục giữ gìn, phát huy thành tích, đặc biệt phải gương mẫu hơn trong tu dưỡng, rèn luyện để ngày càng trưởng thành, tiến bộ, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: DUY THÀNH