Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng dự và chỉ đạo đại hội.

Theo thông tin tại Đại hội, giai đoạn 2019-2024, Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng công ty GAET đã triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có nền nếp, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng phát biểu tại đại hội.

Về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, Tổng công ty đã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các đối tác, bạn hàng để tìm kiếm, tạo dựng, thiết lập các hợp đồng mới và tích cực triển khai các hợp đồng đã ký; chủ động tham mưu với Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trong việc cung cấp vật tư, trang thiết bị, chuyển giao dây chuyền công nghệ cho các dự án lớn. Đồng thời, triển khai toàn diện các nhiệm vụ nghiên cứu và sản xuất quốc phòng bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế, Tổng công ty đã chủ động triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ: Cung ứng vật liệu nổ công nghiệp, hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh vận tải, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động và kinh doanh thương mại, vật tư hàng hóa, dịch vụ khác... Hằng năm, Tổng công ty đều hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao và có sự tăng trưởng ổn định, các chỉ số tăng trưởng bình quân đạt hơn 7%/năm. Đặc biệt, năm 2023 các chỉ tiêu chủ yếu của Tổng công ty, như: Giá trị sản xuất tăng 62%, doanh thu tăng 13,7%, thu nhập bình quân tăng 35,5% so với năm 2019. Bên cạnh đó, Tổng công ty đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất.

leftcenterrightdel

 Lãnh đạo Tổng công ty GAET trao Giấy khen tặng các tập thể.

Trong thời gian tới, Tổng công ty GAET tập trung hướng mục tiêu thi đua vào nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng lực tham mưu, thực hiện các dự án trọng điểm của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm quốc phòng và kinh tế. Tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại quốc phòng và các triển lãm quốc phòng trong nước và khu vực. Hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu và sản xuất quốc phòng đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả…

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng biểu dương và chúc mừng thành tích của Tổng công ty GAET và các điển hình tiên tiến đã đạt được trong 5 năm qua; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn cho cán bộ, nhân viên, người lao động, để tinh thần thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực, ý thức tự giác của từng cá nhân, tập thể, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị...

Tại đại hội, Đảng ủy, chỉ huy Tổng công ty GAET đã tuyên dương và trao thưởng tặng 16 tập thể, 42 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh : PHƯƠNG ANH

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.